Rozpoczynamy nabór w ramach programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023

Mamy przyjemność poinformować, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z ramienia Powiatu Bialskiego będzie realizować Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom opiekunów dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami Powiat Bialski aplikował o środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023, aby mieszkańcy Powiatu Bialskiego, którzy sprawują opiekę nad swoimi najbliższymi niepełnosprawnymi mogli nieodpłatnie skorzystać z doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Zapraszamy do zgłaszania się do Programu i bezpłatnego korzystania z oferowanego wsparcia.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, tel.: (83) 343 29 82 oraz na naszej stronie internetowej w zakładce OPIEKA WYTCHNIENIOWA.

Scroll to Top
Skip to content