Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, iż w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku realizuje projekt „Uwierz w siebie – dokonaj metamorfozy”

W projekcie uczestniczy 165 klientów i klientek Centrum –  osoby w wieku aktywności zawodowej zagrożone wykluczeniem społecznym oraz osoby niepełnosprawne.

Uczestnicy zostali objęci działaniami takimi jak:
Aktywizacja zawodowa –  cykl zajęć warsztatowych oraz spotkania indywidualne z doradcą zawodowym

Aktywizacja społeczna – spotkania indywidualne oraz warsztaty edukacyjne z zakresu komunikacji interpersonalnej i asertywności a także z zakresu życia rodzinnego, funkcji rodziny, profilaktyki uzależnień, budowania poczucia własnej wartości z psychologiem oraz z doradcą rodzinnym.

Aktywizacja edukacyjna – w ramach tej formy wsparcia uczestnicy projektu uczestniczą w dowolnie wybranych kursach i szkoleniach podnoszących, lub uzupełniających kwalifikacje zawodowe. Zrealizowano kursy tj.: kurs prawa jazdy kat. B, C, C+E – 69 osób, kurs językowy – 9 osób, kurs wizażu i stylizacji – 22 osoby, opłata za czesne – 12 osób, kurs kierowca wózków jezdniowych – 16 osób, kurs technolog robót wykończeniowych – 7 osób,  kurs obsługa kas fiskalnych – 4 osoby, kurs spawacza- 1 osoba, kurs pilota wycieczek – 1 osoba, kurs grafika komputerowa – 1 osoba, kurs języka migowego I stopnia – 11 osób, II stopnia 10 osób, kurs instruktor samoobrony – 1 osoba, kurs płetwonurka – 1 osoba, kurs instruktora prawa jazdy – 1 osoba, kurs księgowość małych i średnich firm – 2 osoby,  kurs kelner – barman, manager małej gastronomii, kucharz małej gastronomii – 8 osób, kurs fotograficzny 1 osoba, kurs przedstawiciel handlowy – 1 osoba, kurs florystyka kompozycje kwiatowe 2 osoby, kurs monter instalacji sanitarnej – 1 osoba, kurs MS Office, MS Exel – 2 osoby, kurs LPG, obsługa stacji benzynowej – 1 osoba, kurs operator koparki jednonaczyniowej – 1 osoba, kurs księgowość z obsługą komputera 1 osoba, szkolenie okresowe kat. C i D – 1 osoba.

            Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, pok. 338, lub pod nr telefonu 83 343 70 66.

Skip to content