Pomagamy rodzinie z Ukrainy

Na terenie Powiatu Bialskiego w Komarnie została zaadaptowana część pomieszczeń pozostałych po reorganizacji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej na potrzeby Uchodźców z Ukrainy (rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka).

Od 12.07.2022r. gościmy jedną z takich rodzin. Rodzice zastępczy wraz z sześciorgiem dzieci przyjechali z okolic Chersonia, objętego intensywnymi działaniami wojennymi. Dzięki zaangażowaniu Starosty Bialskiego, Dyrektora i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego Starostwa w Białej Podlaskiej oraz wsparciu sponsorów i pracy ludzi o wrażliwych sercach rodzina otrzymała godne miejsce do odpoczynku, odzyskiwania sił po traumatycznych przeżyciach wojennych i długiej podróży. Dzieci uzyskają wsparcie psychologa, które pomoże Im odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Będzie również czas na zabawę i zajęcia pozwalające na atrakcyjny i miły pobyt w Polsce.

Zdjęcie rodziny zastępczej z Ukrainy siedzącej przy stole oraz Pani Dyrektor Małgorzata Malczuk stojąca obok stołu
Rodzina zastępcza z Ukrainy – Zdjęcie 1
Zdjęcie rodziny zastępczej z Ukrainy siedzącej przy stole oraz Pani Dyrektor Małgorzata Malczuk stojąca obok stołu
Rodzina zastępcza z Ukrainy – Zdjęcie 2

Scroll to Top
Skip to content