Powołano Zespół do spraw pomocy Uchodźcom z Ukrainy

W związku z aktualną sytuacją kryzysową Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej powołało Zespół do spraw pomocy Uchodźcom z Ukrainy. W skład zespołu wchodzą: Kierownik Działu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, Kierownik Działu Rehabilitacji Społecznej, Pedagog i Pracownik Socjalny.

Celem zespołu jest stałe monitorowanie i identyfikacja potrzeb Uchodźców z Ukrainy a także realizacja zadań o charakterze pomocowym w zakresie pomocy doraźnej.

KONTAKT Z ZESPOŁEM POD NR TEL: 516 699 769 W GODZINACH 7.00-18.00

W siedzibie PCPR oraz pod nr tel: 83 343 29 82 lub 83 343 70 66 w godz. 7.30-15.30 można uzyskać pomoc psychologiczną i prawną w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz ukraińskim za pośrednictwem tłumacza

flaga Ukrainy w kształcie serca na dłoniach

Scroll to Top
Skip to content