Pomagamy Dzieciom z Ukrainy

01 marca 2022 roku na teren Powiatu Bialskiego przyjechała rodzina zastępcza z Odessy. Przyjazd został zorganizowany w bardzo szybkim czasie dzięki pełnemu zaangażowaniu Starosty Bialskiego Pana Mariusza Filipiuka, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej Pani Małgorzaty Malczuk i Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Jedno Serce, do którego rodzina zwróciła się z prośbą o pomoc. Obecnie Mama i 15-ścioro dzieci przebywają na terenie jednej z jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powiatu, której dyrekcja i personel dołożyli wszelkich starań, by poczuli się dobrze. Dzieci i Mama są już bezpieczni, czują się zaopiekowani i są bardzo wdzięczni za okazane im wsparcie. Trwają prace zmierzające do ustabilizowania ich sytuacji poprzez między innymi przygotowanie miejsca na dłuższy czas.

Scroll to Top
Skip to content