Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

cięte kwiaty

„Dla serc szlachetnych
                 największą rozkoszą,
                 Gdy drugim radość
                 w niedoli przynoszą”
                             Adam Asnyk

Pracownicy jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej Powiatu Bialskiego

Dzień Pracownika Socjalnego jest kolejną okazją do wyrażenia wdzięczności za Państwa służbę na rzecz człowieka, który potrzebuje pomocy. Za okazywanie serca każdego dnia, za poszukiwanie mądrych rozwiązań, które sprawiają, że codzienność Państwa Podopiecznych staje się łatwiejsza do przezwyciężenia i pozwala patrzeć z nadzieją na lepsze jutro.  Za Państwa odpowiedzialność, wielką wrażliwość na potrzeby innych składam serdeczne podziękowania, życząc wytrwałości w obliczu nowych wyzwań, satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku oraz ludzkiej życzliwości.

Z wyrazami szacunku
Małgorzata Malczuk
Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Białej Podlaskiej

Scroll to Top
Skip to content