Podsumowanie programu „Aktywny Samorząd” edycja 2020

Grafika zawiera logo programu Aktywny samorząd, logo PFRON, logo Powiatu Bialskiego, logo PCPR Biała Podlaska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej z ramienia Powiatu Bialskiego realizuje program „Aktywny Samorząd”. Program jest ważnym krokiem w kierunku rozwiązywania problemów osób ze szczególnymi potrzebami.
Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Głównym celem programu „Aktywny Samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Poprzez udział w programie likwidowane są bariery utrudniające aktywizację społeczną i zawodową, likwidację barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, likwidację barier w poruszaniu się, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.
W roku 2020 z Programu „Aktywny Samorząd” udzielono dofinansowania do:
– kosztów oprzyrządowania samochodu dla dwóch osób, ze szczególnymi potrzebami na kwotę 12.000,00 zł,
– kosztów kursu na prawo jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu a także narządu słuchu, udzielono pomocy dla dwóch osób na kwotę 6.852,50 zł,
– kosztów oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego i zakupu skutera dla dwóch osób na kwotę 14.475,00 zł,
– kosztów utrzymania sprawności technicznej wózka elektrycznego dwóm osobom na kwotę 3.680,00 zł,
– kosztów zakupu wózka elektrycznego na kwotę 31.630,00 zł. dla dwóch osób ze szczególnymi potrzebami,
– protezy kończyny dolnej wraz z kosztami dojazdu do eksperta dwóm osobom ze szczególnymi potrzebami na kwotę 34.400,00 zł.
– kosztów w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej kończyny protezy dla jednej osoby na kwotę 5.600,00 zł
Ponadto dofinansowano koszty nauki 20 studentom i uczniom szkół policealnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności w wysokości 43.415,00 zł
W 2021 roku będą kontynuowane dofinansowania do wyżej wymienionych zadań.
Osoby posiadające orzeczenie o znacznym, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i z dysfunkcją narządu wzroku, ruchu lub słuchu mogą skorzystać z Programu „Aktywny Samorząd”
Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (83) 342-36-99. Informacje są dostępne, również na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej po adresem www.pcpr.powiatbialski.eu
Informacje udzielane są osobiście w pokoju nr 336 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dnia i godziny spotkania.

Zapraszamy do współpracy.


Scroll to Top
Skip to content