Nowy samochód dla DPS-u w Kostomłotach

Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach od 30 października 2020 r. posiada nowy samochód marki Renault Trafic przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Całkowity koszt zakupu pojazdu wyniósł 121 647 zł, z czego 70% kwoty pochodziło z dofinansowania pozyskanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dzięki staraniom Starosty Powiatu Bialskiego Marusza Filipiuka oraz Wicestarosty Janusza Skólimowskiego przy wsparciu rady powiatu niezbędny udział środków własnych został zabezpieczony w budżecie powiatu.
Nowy samochód ma możliwość jednoczesnego przewozu osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim oraz osób poruszających się o własnych siłach. Będzie służył na potrzeby mieszkańców Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach i ułatwi dowóz do poradni specjalistycznych, szpitali, na spotkania integracyjne z mieszkańcami z innych domów pomocy społecznej, czy wycieczki.
Udział środków własnych Powiatu w zakupie wyniósł 36 494.10 zł.

Zdjęcie nowego samochodu
Samochód DPS Kostomłoty zdj.1
Scroll to Top
Skip to content