INICJATYWY NA RZECZ DZIECKA i RODZINY

Rodzina jest pierwszym naturalnym środowiskiem każdego dziecka. To ona powinna wychowywać je w miłości, rozumieć jego potrzeby, dawać możliwość wszechstronnego rozwoju, stanowić wzorzec postępowania i najwyższą wartość. Rodzina zaspokaja najważniejsze potrzeby każdego człowieka – zapewnia miłość i bezpieczeństwo. Dlatego prawo do wychowania w rodzinie jest jednym z podstawowych praw każdego dziecka. Gwarantuje je Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, jak również ratyfikowana przez Polskę Konwencja o prawach dziecka.

Każdy rodzic tworząc rodzinę chce, aby dziecko czuło się w niej szczęśliwe i bezpieczne. Nie jest jednak to łatwe zadanie, gdyż proces wychowania młodego człowieka wymaga właściwej wiedzy, przygotowania, a przede wszystkim wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Zbudowanie właściwych relacji z dzieckiem jest jednak podstawą zapewnienia odpowiednich warunków rozwoju, a co za tym idzie – dobrego startu w dorosłe życie dziecka.  

Niestety nie każde dziecko ma możliwość wychowania się w naturalnym dla siebie środowisku, jakim jest rodzina. Pomimo działań profilaktycznych i wspierających rodzinę biologiczną często konieczne okazuje się umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Rozwiązaniem najbardziej zbliżonym do funkcjonowania rodziny biologicznej są rodzinne formy opieki zastępczej.

Tworzenie i prowadzenie rodziny zastępczej to ważna, potrzebna ale również odpowiedzialna inicjatywa. Osoby podejmujące ją powinny być w pełni świadome powierzonych im zadań, m.in. budowania więzi z dzieckiem, udzielania mu wsparcia, opieki, pomocy terapeutycznej. Do pieczy zastępczej trafiają dzieci zdrowe oraz ze szczególnymi potrzebami: traumą pourazową, zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami zachowania. Dzieci te wymagają szczególnego wsparcia i specjalistycznej pomocy terapeutycznej, medycznej oraz zrozumienia tkwiących w nich barier i trudności rozwojowych.  Dlatego tak ważne jest oprócz postawienia właściwej diagnozy i udzielenia wsparcia i pomocy terapeutycznej dobrania skutecznych metod wychowawczych opartych na rozwijaniu jego zainteresowań, umożliwieniu uczestniczenia w różnego rodzaju zajęciach sportowych, czy kulturalnych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych dzieci rodzice zastępczy stale podnoszą swoje kwalifikacje i korzystają ze wsparcia profesjonalistów. Taka postawa pozwala właściwie sprawować opiekę nad dziećmi, jak również unikać wypalenia zawodowego.  Rodziny zastępcze z naszego Powiatu podejmują szereg działań mających na celu zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, edukacyjnych i kulturalno – rekreacyjnych. 

Poniżej przedstawiamy piękne inicjatywy podejmowane przez naszych opiekunów.

Scroll to Top
Skip to content