Punkt Interwencji Kryzysowej w Białej Podlaskiej

Punkt Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej oferuje wsparcie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej : konfliktami rodzinnymi związanymi z przemocą w rodzinie, kryzysem rodzinnym, bezrobociem, problemami osobowościowymi, nagłą utratą bliskich, uzależnieniami.PIK działa na dwóch płaszczyznach: diagnostyczno – konsultacyjnej – rozpoznanie sytuacji kryzysowej, jej charakteru, specyfiki oraz związanych … Czytaj dalej Punkt Interwencji Kryzysowej w Białej Podlaskiej