Katarzyna Jaroszewicz

OPIEKA WYTCHNIENIOWA W POWIECIE BIALSKIM

Mamy przyjemność poinformować, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  z ramienia Powiatu Bialskiego będzie realizować Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom opiekunów dzieci i dorosłychz niepełnosprawnościami Powiat Bialski w grudniu 2020 roku aplikował o środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021, aby mieszkańcy Powiatu Bialskiego, którzy …

OPIEKA WYTCHNIENIOWA W POWIECIE BIALSKIM Read More »

PRZEKAZALIŚMY KOMPUTERY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”

W dniach 03.112020-06.11.2020 przekazaliśmy 96 laptopów rodzinom zastępczym oraz placówkom opiekuńczo wychowawczym typu socjalizacyjnego oraz rodzinnego w ramach projektu „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”. Laptopy będą wykorzystane do nauki zdalnej przez dzieci i młodzież umieszczoną w pieczy zastępczej. Oprócz laptopów zakupiono tablet ze specjalnym oprogramowaniem dla dziecka z niepełnosprawnościami. Ze …

PRZEKAZALIŚMY KOMPUTERY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19” Read More »

Skip to content