Adam Golec

Obrazek przedstawiający niebieskie serce, stworzony z odcisków dłoni

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2021

Dyrektor i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej włączają się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. W tym dniu pamiętamy o całej społeczności, która pełni misję na rzecz osób z autyzmem . Dziękując, za Waszą wytrzymałość w dążeniu do sukcesu Waszych Podopiecznych. To dzięki wytrwałej pracy terapeutów, rodziców młody człowiek może przeżyć dzieciństwo …

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2021 Czytaj dalej….

Projekt pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID -19 w domach pomocy społecznej” edycja 2021

W dniu 3 marca 2021 r. Starosta Bialski Pan Mariusz Filipiuk oraz Wicestarosta Bialski Pan Janusz Skólimowski przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Elwiry Charewicz, podpisali umowę na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID – 19 w ramach projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID …

Projekt pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID -19 w domach pomocy społecznej” edycja 2021 Czytaj dalej….

Efekty realizacji projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID -19 w domach pomocy społecznej” edycja 2020

Powiat Bialski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, iż zakończyło realizację projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID -19 w domach pomocy społecznej” edycja 2020, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji …

Efekty realizacji projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID -19 w domach pomocy społecznej” edycja 2020 Czytaj dalej….

Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje że Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki (WSKiP) w Warszawie realizuje projekt badawczy pod nazwą „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”, sfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Głównym celem projektu jest zmniejszenie powrotności do przestępstw oraz …

Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie Czytaj dalej….

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJdziałając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 tj.) OGŁASZAotwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 z zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej finansowanych z …

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego Czytaj dalej….

Skip to content